Phát triển thuốc tái lập trình tế bào chống ung thư

Các nhà nghiên cứu Úc đã phát triển một loại thuốc có khả năng tái lập trình hệ miễn dịch để chống lại ung thư. Tân Hoa xã cho hay liệu pháp mới này được tiến hành bởi Trung tâm Ung thư Peter MacCallum, bao gồm việc loại bỏ các tế bào miễn dịch khỏi cơ thể để làm tăng cường khả năng di truyền của chúng trước khi đưa chúng trở lại cơ thể để chống lại ung thư.

Hình thức của liệu pháp miễn dịch trước đây đã có hiệu quả trong việc phòng chống ung thư máu nhưng các nhà khoa học do Phillip Darcy và Paul Beavisdẫn đầu đã lần đầu tiên tìm ra cách để cải thiện hiệu quả của nó chống lại các khối u rắn.

Darcy cho biết, các tế bào miễn dịch tăng cường, còn được gọi là các tế bào CAR T, không hiệu quả đối với những khối u rắn mà có thể tạo ra một chất chuyển hóa gọi là adenosine phá huỷ các tế bào.

Một số khối u thậm chí còn cho thấy khả năng đảo ngược một cách đơn giản những cải tiến đặt trên các tế bào khiến cho chúng trở lại các tế bào T có ít khả năng chống lại các khối u.


Các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc thử nghiệm một loại thuốc ở chuột có tác dụng ngăn chặn chất chuyển hóa, cho phép các tế bào CAR T có thể nhắm tới các khối u một cách hiệu quả. Họ đang lên kế hoạch đưa thuốc vào giai đoạn thử nghiệm trên người.

Xem thêm

Nguy cơ rung nhĩ có thể gia tăng nếu bạn bị mắc bệnh thận