Author: trangntv

Những cách làm trắng da cực kỳ sai lầm và tai hại

Những cách làm trắng da cực kỳ sai lầm và tai hại

Bạn đã sở hữu cho mình bao nhiêu “cách làm trắng da” rồi, nhưng khoan hãy áp dụng đã. Vì ngay trong bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn biết những cách làm trắng da cực kỳ sai lầm và tai hại, chẳng những khiến da bạn lên mụn […]

Tuyển chọn 6 cách làm trắng da chân bị cháy nắng

Tuyển chọn 6 cách làm trắng da chân bị cháy nắng

Thời tiết ở Sài Gòn độ này chướng chướng ương ương, mưa thì mưa quá trời mà…đã nắng thì có gọi trời cũng không “tắt nắng” đi được. Vài ngày nữa là chị nắng lại về, chúng ta lại đi chơi…nhưng lỡ bị cháy nắng thì phải chữa ngay thế […]